Academic Calendars

2019-2020 Academic Calendar

 September 2, 2019
 No School Labor Day
 September 3, 2019
 Semester Starts / New Students Start
 September 5, 2019
 September Student Meeting
 October 3, 2019
 October Student Meeting
 October 29, 2019
 Mid-semester Evaluations
November 7, 2019
 November Student Meeting
 November 28, 2019
 No School Thanksgiving Break
 December 5, 2019
 December Student Meeting
 December 18, 2019
 Cumulative
 December 19, 2019
 Evaluations / End of Semester
 December 23 -26, 2019
 No School Winter Break
 December 30 - January 2, 2020
 No School Winter Break
 January 6, 2020
 Spring Semester Starts
 January 9, 2020
 January Student Meeting
 February 6, 2020
 February Student Meeting
 February 25, 2020
 Mid-semester Evaluations
 March 5, 2020
 March Student Meeting
 March 16 - 19, 2020
 No School Spring Break
 April 2, 2020
 April Student Meeting
 April 22 - 24, 2020
  Student Symposium
 April 29, 2020
Cumulative
 April 30, 2020
 Evaluations / End of Semester
 May 4, 2020
 Summer Semester Starts
 May 7, 2020
 May Student Meeting
 May 25, 2020
 No School Memorial Day
 June 2, 2019 
Final Exams Start - Seniors only 
June 4, 2020
  June Student Meeting
 June 16, 2020
 Mid-semester Evaluations
 June 22 - 25, 2020
 No School Summer Break - Juniors only
 June 29 - July 2, 2020
 No School Summer Break - Juniors only
 July 9, 2020
 July Student Meeting
 July 10, 2020
 Graduation
 August 6, 2020
 August Student Meeting
 August 17 - 20, 2020
 No School Summer Break - Juniors only
 August 26, 2020
 Cumulative
 August 27, 2020
 Evaluations / End of Semester